Blog News

Bất động sản Thành phố Thủ Đức tăng nhiệt

Thị trường bất động sản Thành phố Thủ Đức khu đông TPHCM tăng nhiệt trở nên sôi động. Bất động sản Thành phố Thủ Đức tăng nhiệt Sự thành lập Thành phố Thủ Đức đã khiến thị trường bất động sản trở nên sôi động hơn khác hẳn với năm 2020 do chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh COVID-19. Giá bất động sản khu Đông nhảy vọt. Sau khi có thông tin chính thức thành lập Thành phố Thủ Đức, giá nhà đất ở khu vực phường Trường Thọ (quận Thủ…

Read More