News

2021 Chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư chi phí bao nhiêu ?

Bất Động Sản Chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư . Năm 2021 Chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư chi phí bao nhiêu ? Theo Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở. Chi phí chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư * Tiền sử dụng đất…

Read More